HUMANIORA STUDENTEN


Humaniorastudenten
(LSO, HSO, TSO, BO)

Frans Engels Duits
De leerstof herhalen per niveau en volgens behoeften.
De taal leren spreken.
Spaans Italiaans
Initiatie, vanaf de start op het spreken gericht

Taalproblemen op school zijn bijna altijd te wijten aan een gebrek aan basis. De leerstof blijft zich immers opstapelen, en de leerkracht kan zich moeilijk met individuele tekorten bezig houden.

Ook voor wie goede schoolresultaten behaalt : om dieper op de leerstof in te gaan, zodat examens en toetsen grondig voorbereid worden, en vooral om de spreekvaardigheid in te oefenen (een aspect dat in klasverband minder aan bod kan komen).

Aan de hand van communicatieve activiteiten (rollenspellen, stripverhalen, liederen...) leren de jongeren hun theoretische kennis in de praktijk om te zetten, waardoor ze de dagelijkse situaties (winkelen, bedienen, telefoneren, de weg vragen of uitleggen,...) ook in de vreemde taal aankunnen.

Met Spaans en Italiaans, die standaard niet op school werden onderwezen, geeft BABEL ook aan jongeren de gelegenheid tot een effectief Europese taalopleiding. Want de kennis van minstens één supplementaire taal in de toren van Babel die Europa is, zal een belangrijke troef zijn voor de professionele uitdaging van morgen. Geen sprake hier van overbelasting. Integendeel, meertaligheid ontwikkelt de zogenaamde "taalknobbel". Elke nieuwe taal is een open venster op een nieuwe cultuur, op een nieuwe denkwereld en dus ... een nieuw avontuur!Docenten: gediplomeerde leerkrachten met pedagogische ervaring in het onderwijs.
In kleine groepen van gemiddeld 6 deelnemers
Intensieve cursussen tijdens de vakantie, vijfmaal 2u 's morgens

  • eind augustus
  • nieuwjaars- en paasvakantie: 2de week
    Tijdens het schooljaar:
    op woensdag (na 17u) of op zaterdagmorgen
  • september-december en januari-april: tienmaal 1u.terugkeren