INSCHRIJVINGSFORMULIER



NAAM VOORNAAM

STRAAT NR.

POSTCODE GEMEENTE

GEBOORTEDATUM vb. 27/05/1977

TELEFOON vb. 050/12.34.56   GSM

E-MAIL    FAX


schrijft in voor de cursus:

Kids Club
Junior Club
Humaniora
Volwassenen

TAAL

Frans
Engels
Duits
Spaans
Italiaans
Nederlands voor anderstaligen
Portugees
Arabisch
Chinees
Japans
Turks
Zweeds

Andere

PERIODE (1 keuze mogelijk per e-mail)

en betaalt vandaag de som van

75 EUR (Kids / Juniors vakantie)
150 EUR (Kids / Juniors schooljaar)
100 EUR (Humaniora vakantie / schooljaar)
125 EUR (Volwassenen 1 week intensief )
150 EUR (Volwassenen module 10 x 2 uur voor jaar/ najaar)
175 EUR (Arabisch - Chinees - Russisch - Japans - Andere)

op rek. 001-3230295-77 van BABEL vzw

datum


voor JONGEREN

School

Leerjaar/richting

Motivatie (leerboek en eventuele moeilijkheden ook aangeven)

Nota t.a.v. de ouders

Buiten de tijdstippen waarop de cursus of activiteiten plaatsgrijpen staan de deelnemers niet langer onder het toezicht van Babel vzw en is zij ontslaan van elke aansprakelijkheid.

voor VOLWASSENEN

Vooropleiding

Beroep

Bedrijf/Werkgever


Motivatie om de cursus te volgen en specifieke verwachtingen



Reeds verworven taalkennis ( objectieve zelfevaluatie!)


begrijpen : geen noties voldoende gevorderde

spreken : geen noties voldoende gevorderde

schrijven : geen noties voldoende gevorderde

U drukt best dit formulier nog eens af met uw printer, zo hebt u zelf ook een kopie.


terugkeren