Babel geeft Franse les aan de allerjongsten

PLEZIERIG EN EDUCATIEF

Op een plezierige, zij het educatieve manier jonge kinderen met de Franse taal vertrouwd maken, dat is één van de doelstellingen die Babel, een privé-taalschool uit het Brugse, zich gesteld heeft. Vorige week ging de club met jonge cursisten naar het museum voor Volkskunde, om daar in de taal van Molière een kwis te houden.

Privé-taalschool Babel bracht onlangs met de allerjongste cursisten een bezoekje aan het Museum voor Volkskunde in de Rolweg, om daar een kwis in het Frans te houden. (Foto FP)

Verantwoordelijke Corine Vandenbussche van vzw Babel: "De kinderen tussen 7 en 12 volgen les in de junior club. Dat is een cursus die vooral de nadruk legt op het leren spreken in de Franse taal en dit op een leuke manier : zo spelen we spelletjes met de kinderen, zingen we liedjes en zorgen we steeds voor de link met de cultuur."

We stappen even rnee met een groep doorheen het Museum voor Volkskunde in de Rolweg. "Dit museum is voor ons een ideale locatie omdat hier de al genoemde link met de cultuur te vinden is en omdat er hier vver voowerpen en situaties zijn waarrond je een gesprek kunt opzetten. De kinderen leren zo onder andere de namen van de beroepen en dergelijke."

Kinderen articuleren dapper de tentoongestelde beroepen en vullen ze stipt in op hun formulieren.

"Het is dankbaar om kinderen Frans te leren", zegt Corine Vandenbussche. "Zij hebben in feite nog niet echt contact gehad met het Frans, en daardoor staan ze er redelijk spontaan tegenover."


Nadruk ligt vooral op het leren spreken.


"In feite is er maar een groep mensen die afkerig staat tegenover het Frans, en dat zijn studenten uit de humaniora.

Kinderen staan er zoals gezegd open tegenover, omdat het iets nieuws is, volwassenen voelen vaak beroepshalve de nood aan om Frans te kennen, en dat terwijl ze in hun humaniorajaren tegen hun zin alles over de passé composé en de conditionel geleerd hebben."

Info

Babel geeft taalcursussen zowel voor kinderen als voor volwassenen. De kleinsten kunnen terecht in de junior club, maar ook voor humainorastudenten bestaan opleidingen in het Frans, Engels en Duits. Ook voor de jongeren zijn er vakantiestages,

een week intensief elke morgen twee uur les volgen. De volwassenen worden ondergebracht in minigroepen van 4 tot 8 personen en worden individueel volgens niveau en behoeften begeleid. Je kan modules van 10 sessies van 2 uur volgen die starten in het najaar en het voorjaar. Er zijn ook specialisatiecursussen voor bv. horeca of winkelbediening, maar ook voor verkoop via bedrijven.

Info : Babel vzw, Hugo Verrieststaat 12, 8000 Brugge, tel. 050/33.47.36. (permanentie tussen 9 en 10 u.).

(Lodewijk Nollet)
uit het Brugsch Handelsblad

 

VRIJDAG 5 / 09 / 97

terugkeren